Lära hunden att spåra

Att lära hunden spåra är en kul sysselsättning för både ägare och hund. Hunden får en chans att arbeta med sitt otroliga luktsinne och ägaren får komma ut och röra på sig. Alla hundar kan lära sig att spåra, men det kan ta olika lång tid beroende på vilken ras hunden är och hur lätt den är att motivera. En jakthund är till exempel mer lämplig för att spåra än en hund som är framavlad för att vara sällskapshund. Men detta är givetvis individuellt och kan skilja sig åt även mellan hundar av samma ras. Ägarens förkunskaper och tidigare erfarenheter av att spåra spelar också in, då en person med erfarenhet av spårning snabbare kan lära ut detta till sin hund.

Hundar som spårar

Ett enkelt sätt att börja spåra på är att låta hunden leta efter godis eller en leksak. Ofta kan det vara bra att ha en medhjälpare med sig som kan hålla i hunden medan man går och gömmer godiset, om inte hunden är tränad till att vänta. Därefter får hunden börja leta efter godiset. Till att börja med kan det vara bra att inte göra för svåra spår utan låta det vara enkelt för att hunden ska tycka att det är kul. Efterhand som den snabbare hittar godiset eller det som gömts kan svårigheten ökas. Detta kan göras genom att göra längre spår, låta godiset ligga ett par timmar innan hunden får leta eller genom att den får spåra i en ny miljö. För den som tränar sin hund mycket utomhus kan det vara bra att tänka på att ta många pauser under perioder då det är väldigt soligt. en parasoll som ger skön skugga från den heta sommarsolen blir perfekt för hunden att ligga och vila under efter ett hårt träningspass. Tänk också på att alltid ge hunden tillgång till vatten när det är varmt.

Risker med att spåra

Hund som letat upp favoritleksaken

Det är kul att vara ute och spåra i skogen med sin hund och för det mesta helt ofarligt. Det finns dock några saker man bör ha i åtanke innan man släpper sin hund lös i skogen. Under perioden 1 mars till den 20 augusti måste hunden hållas under uppsikt i skogen på grund av att den inte får börja jaga vilt. Hunden ska hållas i koppel eller vara så pass lydig att det motsvarar ett koppel. För den som spårar behöver detta dock inte innebära några större problem då det går utmärkt att spåra med koppel eller med en lång löplina på. En annan risk med att ha hunden lös där det finns vilt är att den riskerar att själv bli skadad om den hamnar i närkontakt med ett vilt djur. Blir en hund attackerad av lodjur, vildsvin eller varg till exempel kan det bli svåra eller till och med livshotande skador. En annan, mindre synlig risk men som kan ge svåra sjukdomar är fästingar. Därför bör hundens päls alltid sökas igenom noggrant efter en tur i skogen.