Att föda upp hundar

Det är mycket att tänka på som uppfödare. Valet av föräldradjur har stor betydelse. Tiken har man ofta redan men det gäller att se ut en lämplig hane som tiken dessutom accepterar. Hälsotest ska genomföras och diverse prov ska klaras av. Därtill ska de tänkta föräldrarna gärna genomföra någon typ av mentalbeskrivning.

Bra utlåtande på utställning

De flesta hundrasklubbar har som rekommendation att föräldradjuren ska ha deltagit på åtminstone en hundutställning och fått ett gott betyg. Vid utställningar bedömer en domare hunden genom att titta på hur hunden är byggd, hur den rör sig, hur pigmentet och pälskvalitén är med mera. Även mentaliteten bedöms då domaren måste kunna känna igenom hunden utan att hunden visar aggression.

Godkända prov

Vissa raser skall även ha klarat av olika prov innan de går i avel. Det är prov som är till för att bevara rasens ursprungliga egenskaper där exempelvis en jagande ras ska bli godkänd på ett jaktprov.

Exemplarisk hälsa

De allra flesta hundraser har åtminstone ett problem som dess uppfödare arbetar aktivt med att försöka avla bort. Många raser drabbas exempelvis av den ärftliga sjukdomen PRA som gör hundarna blinda. Ett annat utbrett, mycket smärtfullt problem är höftledsdysplasi vilket är en utvecklingsrubbning där höftkulan inte passar in i höftleden.

Alla kan bli uppfödaren

Det finns inga kunskapskrav eller andra barriärer för att bli uppfödare. Om man vill ha en kvalitetsstämpel så ser man till att föda upp renrasiga hundar samt registrera sitt uppfödarnamn och sina valpar hos Svenska Kennelklubben. Att följa svenska lagar och ha en god etik är en förutsättning för att få vara med i denna klubb. SKK, som organisationen förkortas, har även en grundläggande uppfödarutbildning som kan vara till stor hjälp och de publicerar mycket litteratur av en hög standard.

Baksidan

Det är en fantastisk erfarenhet att se en kull valpar födas och växa upp men allt är inte guld och gröna skogar. Ibland händer saker som inte kan förutses eller kontrolleras. Tiken kan bli mycket påverkad av valpningen och det händer till och med att hon dör. Det är förstås en stor förlust för uppfödaren och det blir en akut situation att lösa om valparna har klarat sig.

Vissa valpar kan vara mycket svaga vid födseln och ibland blir en eller ett par av dem sjukna in längs med vägen. Även om allt går utmärkt kan det vara svårt att hitta bra valpköpare. Införskaffandet av hund följer trots allt världsekonomin i stort, ibland är det högkonjunktur och ibland lågkonjunktur. En klok uppfödare håller därför ett öga på detta då det kan bli en kostsam historia om man blir sittande med ett par valpar som man inte lyckas sälja. Valpar kan även komma tillbaka till uppfödaren om de av någon anledning inte kan vara kvar hos sin nya familj.