Ammacentralen – för tikar & valpar

Det händer ibland att valpningen inte går som man har tänkt sig och tiken insjuknar eller dör. Om man har riktig otur dör även valparna men många gånger klarar de sig. Då står man inför ett nytt problem. Hur ska man livnära de små hjälplösa varelserna? Ersättningsmjölk i all ära men inget är så bra som hederlig modersmjölk.

Ammacentralen

Tack och lov finns Ammacentralen till hjälp. Idag är det en tjänst som drivs av Kerstin Norberg från Lidingö. Tidigare var det Svenska Hunduppfödareföreningen som hade hand om den och där var Kerstin verksam i många år.

Ammor är valplösa tikar

Ammorna har naturligtvis också haft en tuff period. För att mjölkproduktionen ska triggas i gång hos tikarna ska de nämligen ha varit dräktiga. Ofta handlar detta alltså om tikar som precis har förlorat sina valpar.

Gratis förmedling

Ammacentralen är en förmedlingsservice som är gratis. De hjälper till att hitta en tik till behövande valpar och de försöker att hitta en tik som är så geografiskt nära valparna som möjligt.

Skriv kontrakt

Det blir lätt dispyter om ersättningar och liknande så tänk på att skriva kontrakt med tikägaren eller uppfödaren som du väljer att samarbeta med.